Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Predávajúci sa zaväzuje :

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
- vyexpedovať tovar v dohodnutej lehote uvedenej pri konkrétnom tovare, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, záručný list (pokiaľ je súčasťou tovaru)

Kupujúci sa zaväzuje: 
- prevziať objednaný tovar 
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Odstúpenie od zmluvy (v prípade nákupu cez e-shop) 
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme o dodržanie týchto podmienok:

- kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@saxflute.sk , že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru a číslom Vášho bankového účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar 
- zašlite ho späť na našu adresu SAX & FLUTE SK, Heydukova 5, 811 06 Bratislava (poštovné hradí kupujúci)
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
- tovar nesmie byť zjavne opotrebovaný 
- tovar musí byť nepoškodený 
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu atď.) 
- priložte doklad o kúpe

Tovar pošlite doporučene a poistený. Neručíme za prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na účet, a to až po fyzickom obdržaní tovaru pracovníkom e-shopu *
Poštovné a výšku dobierky (ak bola objednávka odoslaná na dobierku) nevraciame. Vraciame sumu vyplatenú za tovar. 
V prípade vrátenia objednávky, kde bolo poštovné zadarmo (pri nákupe nad 49€), výšku poštovného odúčtujeme zo sumy tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. 

Pri tovare, ktorý bol objednaný na záväznú objednávku (vyrobený na zakázku), žiaľ, nie je možné odstúpiť od zmluvy.
 
Odstúpenie od zmluvy taktiež nie je možné v prípade zakúpených plátkov, a to z hygienických dôvodov. 

* na vrátenie sumy si predávajúci vyhradzuje lehotu 7 pracovných dní. 

Výmena tovaru :
Pokiaľ sa stane, že Vám nebude vyhovovať veľkosť (nákrčník, puzdro, obal,...), je možné tovar vymeniť. Kupujúci však hradí prepravu pôvodného tovaru späť predajcovi ako aj prepravu nové tovaru k zákazníkovi.  

Reklamácie :
Zásielku si vždy pri preberaní skontrolujte. Ak je balík poškodený alebo je poškodená lepiaca páska, skontrolujte za prítomnosti prepravcu jeho stav a obsah podľa priloženej faktúry. V tomto prípade za poškodenie obsahu zásielky zodpovedá prepravca a s ním musíte spísať reklamáciu.

Ak zásielka bola v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytnú poruchy, závady, chyby, máte právo výrobok reklamovať (a to ihneď po zistení závady). Výrobok sa ďalej nesmie používať! 
Kontaktujte nás prosím najprv e-mailom na : info@saxflute.sk, v ktorom napíšte :
1) číslo objednávky 
2) presný názov tovaru
3) výstižný popis závady a okolnosti pri/po ktorých sa závada prejavuje 
4) vaše meno a telefónne. číslo 

Pokiaľ nevyriešime problém prostredníctvom e-mailu, postupujte nasledovne, prosím:
Tovar starostlivo zabaľte a pošlite na adresu:

SAX & FLUTE SK
Heydukova 5
811 06
Bratislava

Tovar poistite, pretože neručíme za jeho doručenie k nám. 
NEZABUDNITE ! :
1) pribaliť fotokópiu faktúry + záručný list (ak bol dodaný k tovaru), bez faktúry a záručného listu nie je možné reklamáciu vybaviť 
2) pribaliť všetko príslušenstvo, ktoré bolo dodané spolu s tovarom 
3) priložiť podpísaný list, na ktorom popíšete, čo najpresnejší popis závady, okolnosti, za ktorých sa závada prejavuje a možné príčiny závady (čo sa dialo s daným tovarom pred tým ako závada vznikla) 
4) napísať adresu, na ktoré treba vybavenú reklamáciu poslať späť a telefónne číslo

Vaša reklamácia bude vybavená maximálne do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie budete informovaný aj prostredníctvom e-mailu. Po vybavení reklamácie vám tovar zašleme na zadanú adresu, prepravné ku kupujúcemu predávajúci. V prípade neuznania reklamácie hradí prepravné náklady kupujúci, a to formou dobierky.

Ochrana osobných údajov
Nami požadované údaje pri registrácii sú potrebné pre riadne vybavenie vašej objednávky, preto venujte tejto časti veľkú pozornosť . Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok len pre potrebu našej spoločnosti. Ak si nebudete priať, aby vaše údaje boli v našej databáze, informujte nás o tom a my vás z našej databázy vymažeme
 
 
Dodávateľ:
Ryu s.r.o.
Mlynarovičova 9
851 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46210466
DIČ: 2023284582