/ SMS CZ: +420 602 703 602 / SK: +421 905 977 593
Mena:
Jazyk:

Pravidlá a podmienky

Predávajúci sa zaväzuje :

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
- vyexpedovať tovar v dohodnutej lehote uvedenej pri konkrétnom tovare, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, záručný list (pokiaľ je súčasťou tovaru)

Kupujúci sa zaväzuje: 
- prevziať objednaný tovar 
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Odstúpenie od zmluvy (v prípade nákupu cez e-shop) 
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme o dodržanie týchto podmienok:

- kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@saxflute.skže žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru a číslom Vášho bankového účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar 
- zašlite ho späť na našu adresu SAX & FLUTE, Heydukova 5, 811 06 Bratislava (poštovné hradí kupujúci)
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
- tovar nesmie byť zjavne opotrebovaný 
- tovar musí byť nepoškodený 
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu atď.) 
- priložte doklad o kúpe

Tovar pošlite doporučene a poistený. Neručíme za prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na účet, a to až po fyzickom obdržaní tovaru pracovníkom e-shopu *
Poštovné a výšku dobierky (ak bola objednávka odoslaná na dobierka) nevraciame. Vraciame sumu vyplatenú za tovar. 
V prípade vrátenia objednávky, kde bolo poštovné zadarmo, výšku poštovného odúčtujeme zo sumy tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. 

Pri tovare, ktorý bol objednaný na záväznú objednávku (vyrobený na zakázku), žiaľ, nie je možné odstúpiť od zmluvy.

* na vrátenie sumy si predávajúci vyhradzuje lehotu 7 pracovných dní. 

Výmena tovaru :
Pokiaľ sa stane, že Vám nebude vyhovovať veľkosť (nákrčník, kufor, obal), je možné tovar vymeniť, avšak ďalšie zaslanie tovaru je už spoplatnené poplatkom 4 €. Tento vymenený tovar dostanete opäť na dobierku, pričom výška dobierky bude 4€.


Reklamácie :
Zásielku si vždy pri preberaní skontrolujte. Ak je balík poškodený alebo je poškodená lepiaca páska, skontrolujte za prítomnosti prepravcu jeho stav a obsah podľa priloženej faktúry. V tomto prípade za poškodenie obsahu zásielky zodpovedá prepravca a s ním musíte spísať reklamáciu.

Ak zásielka bola v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytnú poruchy, závady, chyby, máte právo výrobok reklamovať (a to ihneď po zistení závady). Výrobok sa ďalej nesmie používať! 
Kontaktujte nás prosím najprv 
e-mailom na : info@saxflute.sk, v ktorom napíšte :
1) číslo objednávky 
2) presný názov tovaru
3) výstižný popis závady a okolnosti pri/po ktorých sa závada prejavuje 
4) vaše meno a telefónne. číslo 

Pokiaľ nevyriešime problém prostredníctvom e-mailu, postupujte nasledovne, prosím:
Tovar starostlivo zabaľte a pošlite na adresu:

SAX & FLUTE
Heydukova 5
811 06
Bratislava

Tovar poistite, pretože neručíme za jeho doručenie k nám. 
NEZABUDNITE ! :
1) pribaliť fotokópiu faktúry + záručný list (ak bol dodaný k tovaru), bez faktúry a záručného listu nie je možné reklamáciu vybaviť 
2) pribaliť všetko príslušenstvo, ktoré bolo dodané spolu s tovarom 
3) priložiť podpísaný list, na ktorom popíšete, čo najpresnejší popis závady, okolnosti, za ktorých sa závada prejavuje a možné príčiny závady (čo sa dialo s daným tovarom pred tým ako závada vznikla) 
4) napísať adresu, na ktoré treba vybavenú reklamáciu poslať späť a telefónne číslo

Vaša reklamácia bude vybavená maximálne do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie budete informovaný aj prostredníctvom e-mailu. Po vybavení reklamácie vám tovar zašleme na zadanú adresu, prepravné ku kupujúcemu predávajúci. V prípade neuznania reklamácie hradí prepravné náklady kupujúci, a to formou dobierky.

Ochrana osobných údajov
Nami požadované údaje pri registrácii sú potrebné pre riadne vybavenie vašej objednávky, preto venujte tejto časti veľkú pozornosť . Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok len pre potrebu našej spoločnosti. Ak si nebudete priať, aby vaše údaje boli v našej databáze, informujte nás o tom a my vás z našej databázy vymažeme.
 
Dodávateľ:
Ryu s.r.o.
Mlynarovičova 9
851 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46210466
DIČ: 2023284582